Mötesplatsen som utvecklar chefer och ledare i Norrland

Nolia Ledarskap är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. Här inspireras och utvecklas du som ledare av talare i världsklass! Dessutom får du ett unikt tillfälle att utöka ditt nätverk av chefer och ledare genom att delta i våra workshops och fikamingel. Gå själv eller inspireras tillsammans med chefskollegorna på din arbetsplats!

Läs mer

Vad tycker andra?

Monica Ögren

Nolia Ledarskap ger möjlighet till benchmarking och att träffa andra för att bilda nätverk. Min erfarenhet är också att Nolia Ledarskap har ett professionellt framtaget program och mycket kompetenta föreläsare. Våra ledare på Skellefteå Kraft arbetar med ständiga förbättringar. De är förändringsledare och har en viktig roll i att skapa delaktighet för att ta fram nya förslag och idéer med syfte att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att årets tema ”Innovativt Ledarskap” kan bidra till vårt viktiga arbete. Foto av Paulina Holmgren

Monica Ögren, HR-strateg, Skellefteå Kraft AB

Daniel Fåhraeus

Vi är med på Nolia Ledarskap för att vara konkurrenskraftiga. Det gäller att skapa en god företagskultur, som stöttas av ett riktigt bra ledarskap. För att skapa ett riktigt bra ledarskap är det avgörande att lyssna på hur omvärlden utvecklas - Nolia Ledarskap är ett sådant forum där vi inspireras och skapar förutsättningar för att utvecklas. Ska Norrland utvecklas behövs arbetsplatser som attraherar morgondagens medarbetare - som vi behöver. För att attrahera och utveckla dessa behöver vi ledare ständigt utvecklas. Samverkan och nätverkande ger näring åt idéer och skapar engagemang - tillsammans hjälper vi varandra att utveckla ledarskapet i norra Sverige!

Daniel Fåhraeus, VD, PiteEnergi, Piteå

Petter Mikaelsson

Vi är med på Nolia Ledarskap därför att vi tycker det är viktigt att Norrland utvecklas, och det kan vi göra bl.a. genom ett ännu bättre ledarskap. Vi vill vara med och utveckla värdefulla nätverk och ta del av viktig kunskap och då känns Nolia Ledarskap som en självklar mötesplats att ta del av.

Petter Mikaelsson, VD Repay,

Peter Strand

Nolia Ledarskap är kanske den viktigaste plattformen för ledare i Norra Sverige. Det är bara några få år sedan det inte ens fanns någon liknande mötesplats. Hit vallfärdar människor för att få inspiration, kompetensutveckling och inte minst för att träffa likasinnade chefer/ledare för att utbyta erfarenheter. Jag är ytterst stolt över det arbete som Nolia gör för Norra Sverige. En satsning som vi alla måste vara med och stödja för att skapa en hållbar utveckling för vår del av landet.

Peter Strand, VD, Kompetenslaget,SVERIGES FRÄMSTA LEDARE

tillsammans

HIT KOMMER

chefer & ledare

SAMARBETE MED

samhälle & näringsliv

STARK PLATS FÖR

nätverkande

Medarrangörer

Partners

Digital partner