Samarbeten ger vinn-vinn-vinn

Långsiktigt lyckade samarbeten ger vinn – vinn – vinn. För Nolia Ledarskap, dess samarbetspartner, men mest av allt för deltagaren.

Nolia Ledarskap är en tillväxtdriven konferens som växer med ömsesidigt fruktbara samarbeten. De bästa samarbetena är de som skapar mervärden för deltagarna.

Konferensens är en mötesplats för ledare som gör skillnad över tid i ledarskapet ute i verksamheterna och bidrar till att verksamheterna utvecklas ytterligare. Nolia Ledarskap ska göra skillnad på djupet.

I vår samarbetsplattform ges möjlighet att ta aktiv del i skapandet av Nolia ledarskap. Bland annat ger plattformen möjlighet att sprida positiva exempel och erfarenheter för att, på så sätt, skapa en fantastisk mötesplats med unikt innehåll som skapar bättre ledare och driver utveckling.

Plattformen gör också att vi kan lyfta fram de många duktiga ledare som finns i Norrland i ett sammanhang med andra duktiga ledare, men också ledande nationella och internationella föreläsare.