Medarbetarskapet – The Trust Game

Min övertygelse är att ett hållbart ledarskap nås genom Medarbetarskapet!
Kan framgång nås genom ett gemensamt ägarskap där alla är ledare? Vilka positiva konsekvenser skapas genom ett starkt Medarbetarskap?
Vi kommer att tillsammans titta på fakta och exempel från verksamheter jag arbetat i. Jag kommer även att dela med mig av erfarenheter från min internationella karriär för att göra ännu tydligare poänger runt vikten av kultur och det viktigaste av allt - allas lika värde vilket jag anser är den absolut viktigaste värderingen att bygga ett hållbart ledarskap på.
För att bli framgångsrik behöver man lita på sig själv och sin omgivning. Tillit bygger trygghet, som bygger en känsla av att av att få vara sig själv, vilket är ett måste för hållbarhet och framgång i vardagen.
En hållbar ledare skapar förutsättningar för ett starkt Medarbetarskap!

Caroline Häggström, VD Vattenfall Kundservice Norden

Caroline har en lång internationell karriär där hon de senaste tio åren uteslutande fokuserat på affärsutveckling och förändringsledning i olika ledande positioner inom energibranschen. Den röda tråden har alltid handlat om att utveckla affärer genom att utveckla människor och det är det hon brinner för. Hon slår ett slag för det värdebaserade ledarskapet och berättar lättsamt och personligt om sina egna erfarenheter och lärdomar.