Helena Karlberg

Är en erfaren moderator och uppskattad föreläsare inom innovation, kommunikation och affärsutveckling. Hon har en bakgrund som journalist inom press, radio och tv och arbetar nu som VD för Piteå Science Park. Sedan 2013 är hon delaktig i ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt inom social innovation och platsinnovation vid Luleå tekniska universitet.

Helena är styrelseledamot i SISP, Swedish Incubators and Science Parks, Innovationsledarna och SVIDs intressentförening
samt ingår i styrgruppen för regionalpolitiskt forum som är en del av Entreprenörskapsforum, en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.