Deltagardrivet event

Vi vill att du ska ges möjlighet att skapa nya kontakter för att bygga vidare på ditt nätverk av personer som brottas med samma utmaningar som dig. Därför har vi gjort Nolia Ledarskap deltagardrivet. Du är medskapare genom de workshops vi håller under konferensen. Under dessa pass får alla chansen att tillsammans lära av varandra i arbetsgrupper. Här får du konkreta verktyg som de kan använda i sin vardag.