Intervju med Northvolt

En högaktuell programpunkt med tanke på Northvolts etablering i Skellefteå.
Representanter från Northvolt finns på plats för bland annat en intervju med Nolia Ledarskaps moderator Helena Karlberg.