Mötesplatsen som utvecklar chefer och ledare i Norrland

Nolias uppdrag är att bidra till positiv tillväxt i regionen och en avgörande faktor är gott ledarskap. Därför har vi skapat en mötesplats för chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap - både strategiskt och operativt - men också stärka sin inre ledare. Vår ambition är att vara årets viktigaste ledarskapsdagar genom att engagera välkända framgångsrika ledare, erkänt skickliga ledarskapsutbildare och aktuella forskare. Med andra ord en mötesplats för det framtida arbetslivet säger Annica Marcusson, projektledare Nolia Ledarskap.

Första konferensen genomfördes 2012 och nu är Nolia Ledarskap inne på sitt femte år. Antalet deltagare har varit mellan 300-425 personer. Nytt för i år är att Nolia Ledarskap arrangeras för första gången i både Norr- och Västerbotten: Umeå den 13-14 september och Piteå den 26-27 oktober. Vår senaste besökarenkät visade att hela 95% tyckte att helhetsintrycket var mycket bra eller bra och att vi håller en hög kvalitet både på program och genomförande. Deltagarna tycker att det är viktigt att det finns konferenser och utbildningar i Norrland av hög kvalitet - det sparar både tid och pengar berättar Annica Marcusson.