Workshop

Tema: systematik för ökad innovationskraft
Workshopledare: Gunnar Storfeldt, VD Amplify.

Förmågan att förnya sig är det finaste och mest värdefulla en organisation kan äga! Om den förmågan bygger på ett proaktivt och systematiskt innovationsarbete så har man grunden för högt värdeskapande och stark differentiering på marknaden – hållbart över tiden, även då omvärlden snabbt förändras.

Men att skapa hållbar innovationskraft är inte lätt. Det finns starka motkrafter och många anser att innovation är den svåraste av alla affärs- och verksamhetsdiscipliner. Under föreläsningen och den efterföljande workshopen kommer vi att lära oss grunderna i hur framgångsrika organisationer övervinner hindren och skapar innovationskraft i världsklass.
Diskussionen kommer att pendla mellan en strategisk, taktisk och operativ syn på innovation. Med er därifrån kommer ni att ha kraftfulla ramverk, modeller, praktiska verktyg och goda exempel på framgång och motgång.