Nolia, Umeå

4 oktober 2018

Intresseanmälan

Tillsammans skapar vi Sveriges främsta ledare i Norrland

Nolia Ledarskap är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. Viktigast av allt är att Nolia Ledarskap görs tillsammans. Tillsammans med medarrangörer, partners men framför allt de framstående ledningspersoner och ledningsgrupper som deltar på konferensen.

Läs mer

Vad tycker andra?

Susanne Waleij

Nolia Ledarskap är en viktig mötesplats för chefer och ledare. Den är en möjlighet att tanka inspiration, för kompetensutveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte – och för att skapa nya värdefulla nätverk. Vi på Balticgruppen är stolta att som medarrangör vara med och utveckla den här arenan. Nolia Ledarskap ger oss möjlighet att utveckla våra ledare, så att de kan vara med och utveckla Umeå. Och att Umeå växer är bra för hela Norrland!

Susanne Waleij, HR-chef, Balticgruppen AB,

Mona Edström Frohm

Goda ledare är viktiga för människors, organisationers, företags och regioners utveckling. Att mötas, inspireras, diskutera och samverka med andra ledare är viktigt och ger näring och ny styrka i ledarskapet. På Nolia Ledarskap skapas nätverk, tankar utbyts och utveckling sker. Därför är vi på Volvo Lastvagnar i Umeå stolta över att vara medarrangör för Nolia Ledarskap. För ett gott ledarskap gör skillnad.

Mona Edström Frohm, Platschef, Volvo Lastvagnar, Umeå ,

Anders Ågren

Vi måste hela tiden vässa oss och bli bättre! Norra Sverige behöver fler mötesplatser för personer i ledande befattningar, inte minst för nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Nolia Ledarskap är en perfekt arena som bara växer i betydelse.

Anders Ågren, Kommunalråd, Umeå kommun,

Marie Johansson

Genom att samla många intressanta föreläsare och inspiratörer vidgar vi vårt perspektiv. Nolia Ledarskap möjliggör erfarenhetsutbyte mellan privat- och offentlig sektor och är branschöverskridande. Vi har också möjlighet att göra nya bekantskaper eftersom det geografiska upptagningsområdet är större än normalt för dylika aktiviteter.

Marie Johansson, Kontorchef Umeå, Swedbank,

Fyra bra anledningar att besöka konferensenSVERIGES BÄSTA LEDARE

tillsammans

HIT KOMMER

ledningsgrupper

SAMARBETE MED

bransch & forskning

STARK PLATS FÖR

nätverkande

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

med nyheter, tips och kunskap

Samarbetspartners