Nolia, Umeå

8 oktober 2019

Boka biljett

Vi kommer, visst kommer ni!

Susanne Waleij

Nolia Ledarskap är en viktig mötesplats för chefer och ledare. Den är en möjlighet att tanka inspiration, för kompetensutveckling, samverkan och erfarenhetsutbyte – och för att skapa nya värdefulla nätverk. Vi på Balticgruppen är stolta att som medarrangör vara med och utveckla den här arenan. Nolia Ledarskap ger oss möjlighet att utveckla våra ledare, så att de kan vara med och utveckla Umeå. Och att Umeå växer är bra för hela Norrland!

Susanne Waleij, HR-chef, Balticgruppen AB,

Mona Edström Frohm

Goda ledare är viktiga för människors, organisationers, företags och regioners utveckling. Att mötas, inspireras, diskutera och samverka med andra ledare är viktigt och ger näring och ny styrka i ledarskapet. På Nolia Ledarskap skapas nätverk, tankar utbyts och utveckling sker. Därför är vi på Volvo Lastvagnar i Umeå stolta över att vara medarrangör för Nolia Ledarskap. För ett gott ledarskap gör skillnad.

Mona Edström Frohm, Platschef, Volvo Lastvagnar, Umeå ,

Johan Bålhammar

Ledarskap handlar om att se möjligheter och att skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas med sina uppdrag. Vi ser fram emot att få träffa andra ledningsgrupper för att inspireras och inspirera. Nolia ledarskap är en möjliggörare!

Johan Bålhammar, VD, ACON,

Marie Johansson

Genom att samla många intressanta föreläsare och inspiratörer vidgar vi vårt perspektiv. Nolia Ledarskap möjliggör erfarenhetsutbyte mellan privat- och offentlig sektor och är branschöverskridande. Vi har också möjlighet att göra nya bekantskaper eftersom det geografiska upptagningsområdet är större än normalt för dylika aktiviteter.

Marie Johansson, Kontorchef Umeå, Swedbank,

Anna Pettersson

För oss handlar ett gott ledarskap om att ta ansvar för utvecklingen i Västerbotten på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Genom att lära av varandras erfarenheter och utveckla vår samhandlingsförmåga stärker vi norra Sveriges förutsättningar.

Anna Pettersson, Regiondirektör, Region Västerbotten,

Birgitta Forsberg

Vi behöver forum där ledare från olika organisationer/verksamheter får mötas då det ger förutsättningar för erfarenhetsutbyte och möjligheter till nya tankar och perspektiv - både på individ och organisationsnivå. Sådana forum och mötesplatser ger också möjligheter för ledare att hitta de så viktiga nätverken vilket i sin tur kan underlätta samverkan.

Birgitta Forsberg, Personaldirektör,

Fyra bra anledningar att besöka konferensenSVERIGES FRÄMSTA LEDARE

tillsammans

HIT KOMMER

ledningsgrupper, chefer & ledare

SAMARBETE MED

samhälle & näringsliv

STARK PLATS FÖR

nätverkande

Medarrangörer

Huvudpartners

Partners

Digital partner