Bjud in ledningsgruppen

Nolia Ledarskap har missionen ”Vi skapar Sveriges främsta ledare i Norrland” och är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. Tillsammans med medarrangörer är målet att skapa Sveriges främsta ledare i Norrland genom att inspirera och utveckla ledare. 

På Nolia Ledarskap ges ett unikt tillfälle att utöka sitt nätverk av andra chefer, ledare och ledningsgrupper. Det är här ledare inom näringsliv, offentlig sektor och forskning möts och delar erfarenheter som driver utveckling mot målet att skapa Sveriges främsta ledare i Norrland. Det är detta sammanhang som, tillsammans med medarrangörer och partners ger den höga kvalitet konferensen gjort sig känd för och som lockar ledare att dela den tillsammans med andra ledare.