Ta med ledningsgruppen

Nolia Ledarskap har missionen ”Tillsammans skapar vi Sveriges främsta ledare i Norrland” och är norra Sveriges största mötesplats för chefer och ledare. Tillsammans med medarrangörer är målet att skapa Sveriges främsta ledare i Norrland genom att inspirera och utveckla ledare. 

På Nolia Ledarskap ges ett unikt tillfälle att utöka sitt nätverk av andra chefer, ledare och ledningsgrupper. Det är här ledare inom näringsliv, offentlig sektor och forskning möts och delar erfarenheter som driver utveckling mot målet att skapa Sveriges främsta ledare i Norrland. Det är detta sammanhang som, tillsammans med medarrangörer och partners ger den höga kvalitet konferensen gjort sig känd för och som lockar ledare att dela den tillsammans med andra ledare. 

Vad tycker andra?

Mona Edström Frohm

Goda ledare är viktiga för människors, organisationers, företags och regioners utveckling. Att mötas, inspireras, diskutera och samverka med andra ledare är viktigt och ger näring och ny styrka i ledarskapet. På Nolia Ledarskap skapas nätverk, tankar utbyts och utveckling sker. Därför är vi på Volvo Lastvagnar i Umeå stolta över att vara medarrangör för Nolia Ledarskap. För ett gott ledarskap gör skillnad.

Mona Edström Frohm, Platschef, Volvo Lastvagnar, Umeå ,

Jonas Olsson

För att nå vår vision om ett växande Umeå behöver vi vara många som hjälps åt. Vårt bidrag är kunskap om staden och statsutveckling, och det vill vi bolla mot andra ledningsgruppers expertis. Nolia Ledarskap erbjuder en plats för erfarenhetsutbyte ledare emellan – och stärkta ledare ger stärkt employer brand, och fördubblad förmåga att skapa det bästa Umeå att leva och verka i.

Jonas Olsson, VD, Balticgruppen,