Vad andra säger om oss

"Att gemensamt få samtala om och utforska ledarskapsfrågor under dagarna ger handlingskraft och energi. Intressanta samtal, kunskap och berikande nätverk ger inspiration och mod för ledare att ta nästa steg."

Anna Pettersson, Regiondirektör, Region Västerbotten

"Vi har mycket att lära av varandra och om vi kan använda den samlade kunskapen under de här dagarna kommer vi långt. Jag tror på kraften i nätverkandet och erfarenhetsutbytet, att med gemensam kraft hitta de klokaste vägarna framåt."

Erica Lundgren VD, OK Västerbotten

"Vi måste hela tiden vässa oss och bli bättre! Norra Sverige behöver fler mötesplatser för personer i ledande befattningar, inte minst för nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Nolia Ledarskap är en perfekt arena som bara växer i betydelse."

Anders Ågren Kommunalråd, Umeå kommun

"Ett återkommande arrangemang som inspirerar och sätter fokus på ledarskapets möjligheter, stärker våra möjligheter att utveckla företag, offentliga verksamheter och frivillig rörelse. Gott ledarskap behövs överallt, hela tiden."

Sture Bergman VD, VK Media

"Vi brinner för det bästa möjliga Umeå och för att nå dit behöver vi chefer och ledare som visar vägen. Nolia Ledarskap är en viktig mötesplats för att skapa möjligheter till utveckling – både för oss deltagande ledare som personer och för de verksamheter som vi leder."

David Carlsson VD, Balticgruppen