YLVA M ANDERSSON 

I år är det föreläsaren Ylva M Andersson som kommer att hålla samman Nolia Ledarskap tillsammans med Nolias moderator Erik Säfvenberg.

Ylva M Andersson har gedigen erfarenhet av att leda och genomföra genomgripande förändringar och hantera svåra kriser.

Sedan 2016 driver hon bolaget MAY Strategies so  som stöttar organisationer och enskilda chefer –oftast i komplexa förändringar och akuta krissituationer.

Ylvas gedigna egna erfarenhet av att leda stora organisationer tillsammans med kompetensen som certifierad coach (PCC) gör henne till uppskattad coach, teamutvecklare, utbildare och föreläsare.

Ylva vet vad som krävs för att bygga ett robust, inkluderande och kommunikativt ledarskap – såväl i goda som turbulenta tider.

Fakta om Ylva M Andersson:

 • Ledarskapstränare
 • Expert på kommunikation i kris och förändring
 • Professionell coach
 • Organisationsutvecklare
 • Utbildare – Föreläsare - Talare
 • Resultatinriktad ledare med 30 år i komplexa och krävande chefspositioner.
 • Erfaren publisher och förändrare av svenska medieföretag. Digital pionjär sedan 1990-talet.
 • Skapar entusiasm och engagemang i sitt arbete. Är på en och samma gång involverande, kommunikativ och beslutskraftig.
 • Tror på en lärande och reflekterande kultur, som bygger på innovation och samarbete.
 • Efterfrågad mentor och coach (PCC-certifierad) i olika branscher.
 • Inspirerande föreläsare inom områden som rör krisarbete, kommunikation och förändringsprocesser.
 • Internationell erfarenhet och för närvarande involverad i utvecklingsarbete vid universitetet i Kigali, Rwanda.
 • Årets Yogi 2019.