Nolia Ledarskaps App

Forskning säger att efter 30 dagar har man har glömt 80% av vad man lyssnade på under en konferens. Nolia Ledarskaps app har som syfte att stärka din upplevelse och förlänga effekten av den kunskap som du kommer att få före, under och efter Nolia Ledarskap.
 
Som deltagare i Nolia Ledarskap kommer du att få information före konferensen, för att förbereda dig kring de ämnen som vi kommer att föreläsa om. I syfte att när du kommer till Nolia Ledarskap så kommer du att vara förberedd och kan diskutera med övriga deltagarna kring borden om hur ni i ert företag/organisation jobbar med de frågorna.
Under konferensen kommer appen att ge dig all den praktiska information du kan önska såsom innehållet i programmet, vilka lokaler vi ska vara i, vem som medverkar på Nolia Ledarskap och vad har han/hon för kontaktuppgifter, vart kommer lunchen att serveras och vart hittar man toaletterna samt mycket mera.
Vi kommer även att filma föreläsningarna så att du senare kan se dem igen för att återkoppla och reflektera djupare kring de ämnen som du lyssnade på.

Glöm inte att godkänna notiser, annars kommer du att missa information från föreläsarna.

När du har bokat din biljett kommer du senare att få en länk utskickat så att du kan ladda ner appen och börja ta del av all information kring Nolia Ledarskap.