Press

Nolia Ledarskaps presstjänst distribuerar löpande pressinformation från våra egna aktiviteter via MyNewsdesk. Vi bistår medias representanter med att bland annat förmedla kontakt med lämpliga intervjupersoner samt hjälpa till med research inför radio- och tv-intervjuer.

Behöver ni till exempel hjälp med att få tag på någon person, har praktiska frågor eller vill ha tips vad gäller innehållet, kontakta vår pressansvarige, Erik Säfvenberg per mail erik.safvenberg@nolia.se eller telefon 072-23 62 600